Hur mår växter och djur längs skånska sydkusten

Sydkustens vattenvårdsförbund undersöker i enlighet med EU:s Vattendirektiv och Sveriges Miljöbalk kustvattnens status och utveckling längs med sydkusten.

Sydkustens Vattenvårdsförbund bildades 1992 och påbörjade 1993 ett samordnat undersökningsprogram (recipientkontroll) längs Skånes sydkust.

Vattenvårdsförbundets medlemmar är kommuner och verksamheter med miljöpåverkan och som är miljöklassade i enlighet med miljöbalken, samt rederier. Övriga medlemar är ideella och icke-miljöklassade verksamheter samt enskilda personer. Länsstyrelsen Skåne är adjungerad i styrelsen.