Nyheter under 2021

Januari-oktober
Hydrografi- och planktonprovtagningarna har utförts med provtagningar vid Falsterbo och Abbekås. Även makroalg-, ålgräs-, fauna- och musselbursundersökningar har utförts under augusti-oktober. Alla undersökningar har kunnat göras planenligt, utan störningar.

Sydkustens Vattenvårdsförbunds Vattenvårdspris
Sydkustens Vattenvårdsförbunds vattenvårdspris utdelas i syfte att belöna förtjänstfulla insatser och ökad medvetenhet som bidrar till en hållbar miljö i vattendrag och i Östersjön längs den skånska sydkusten inom medlemskommunerna. Priset kan delas ut till enskild person, forskare, förskola, skolklass, skola, fritidshem, företag, kommun, ideell förening, annan institution eller sammanslutning som Sydkustens Vattenvårdsförbund beslutar om.

För mer information och om hittills utdelade Vattenvårdspriser, klicka på nedanstående länk:

Vattenvårdspris Sydkustens Vattenvårdsförbund

Årsstämman 2021
Den 27 maj 2021 hölls årstämman digitalt via Teams. Nedan finner ni länkar till mötesprotokoll och föredraget av Per Olsson, NIRAS, om 2020-års undersökningar i förbundets regi.

Protokoll årstämma SVF 2021

Föredrag Undersökningar 2020