Styrelsen

Ledamöter

Hans Cedergren, Vellinge kommun, vice ordförande

Benny Roth, Trelleborgs kommun

Peter Boström, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeå

Gunilla Andersson, Ystads kommun

Björn Hortevall, Skurups kommun

Mathias Sjölin, Stena Line Scandinavia AB

Fredrik Lundström, Metso Minerals AB

Ersättare

Per-Arne Johansson, Trelleborgs kommun, sekreterare

Henrik Uthas, Ystads kommun, ordförande

Sven-Bertil Persson, Skurups kommun

Michael Horn, Velllinge kommun

Jennie Folkunger, Trelleborgs Hamn AB

Gert Andersson, Beddinge Strandskyddsförening

Fred Johansson, Kabusa och Skönadals Fiskevårds- och sportfiskeförening

Övriga funktioner

Annica Björö, Trelleborg kommun, kassör

Adjungerade

Jonas Gustafsson, Länsstyrelsen i Skåne

Ammy Göransson, Sydvästra Skånes Vattenråd

Arbetsgrupp

Henrik Uthas, Ystad kommun, ordförande

Per-Arne Johansson, Trelleborg kommun, sakkunnig

Jennie Folkunger, Trelleborgs Hamn

Ammy Göransson, Sydvästra Skånes Vattenråd