Medlemmar i Sydkustens Vattenvårdsförbund 2021

Trelleborgs kommun

Ystads kommun

Skurups kommun

Vellinge kommun

Trelleborg Industri AB

Flint Group

Metso Sweden AB

Polykemi AB

Ystad Hamn Logistik AB

Trelleborgs Hamn AB

Stena Line AB

P-dyk

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Sydvästra Skånes Vattenråd

Beddinge strandskyddsförening

Kabusa och Skönadals Fiskevårds- och Sportfiskeförening

Länstyrelsen Skåne

Maria Adolfsson, enskild medlem