SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

 

 

VERKSAMHET RAPPORTER NYHETER
START ARBETSPLAN MEDLEMMAR STYRELSE

 

 

bild1

 

Nyheter under 2019

Januari-april
Hydrografi- och planktonprovtagningarna har startats upp med provtagningar vid Falsterbo och Abbekås. Provtagningarna har kunnat göras planenligt, utan större störningar från is och vind.

 

 

 

 

 

AlgrasSVF2011 isvinterLxkopia musslor
P103005220090918at081058 Parvicardiumhauniense Chorda
 Sydkustens Vattenvårdsförbund 	Per-Arne Johansson,

 

MEDLEMMAR MEDLEMMAR