SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

 

 

VERKSAMHET RAPPORTER NYHETER
START ARBETSPLAN MEDLEMMAR STYRELSE

 

 

bild1

 

Nyheter under 2018

Nya medlemmar
Från och med 2018 är P-dyk, Ystad, och Sydvästra Skånes Vattenråd medlemmar i förbundet.

Januari
Hydrografi- och planktonprovtagningarna har startats upp med provtagningar vid Falsterbo och Abbekås.

Februari-maj
Samtliga hydrografi- och växtplanktonundersökningar har utförts utan problem. Ett undantag var i mars då köldperioden försenade provtagningen med ca 10 dagar pga isproblem i hamnarna.

 

 

 

AlgrasSVF2011 isvinterLxkopia musslor
P103005220090918at081058 Parvicardiumhauniense Chorda
 Sydkustens Vattenvårdsförbund 	Per-Arne Johansson,

 

MEDLEMMAR MEDLEMMAR