SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

 

 

VERKSAMHET RAPPORTER NYHETER
START ARBETSPLAN MEDLEMMAR STYRELSE

 

 

bild1

 

Nyheter under 2018

Nya medlemmar
Från och med 2018 är P-dyk, Ystad, och Sydvästra Skånes Vattenråd medlemmar i förbundet. Vid stämman 24 maj 2018 invaldes dessutom Ystad Hamn & Logistik AB som ny medlem. Vid stämman invaldes också Maria Adolfsson och Bertil Ohlsson som enskild medlem respektive hedersmedlem. Toxicons föredragning kan laddas ned här som pdf. Årsstämma 2018

Januari
Hydrografi- och planktonprovtagningarna har startats upp med provtagningar vid Falsterbo och Abbekås.

Februari-maj
Samtliga hydrografi- och växtplanktonundersökningar har utförts utan problem. Ett undantag var i mars då köldperioden försenade provtagningen med ca 10 dagar pga isproblem i hamnarna.

Juli-oktober
Sommarens och höstens provtagningar har gått väldigt bra och samtliga av 2018-års undersökningar är nu utförda. Trots mycket höga sommartemperaturer ser det bra ut för många samhällen, men en del verkar dock ha tagit lite stryk. Mer om detta får ni se i den slutliga årsrapporten.

 

 

 

AlgrasSVF2011 isvinterLxkopia musslor
P103005220090918at081058 Parvicardiumhauniense Chorda
 Sydkustens Vattenvårdsförbund 	Per-Arne Johansson,

 

MEDLEMMAR MEDLEMMAR