Nyheter under 2024

Januari-juni
Hydrografi- och planktonprovtagningarna har utförts med provtagningar vid Falsterbo och Abbekås. Undersökningarna i januari blev försenade en vecka på grund av hård vind från väst-sydväst och isläggning i hamnarna.
Från och med mars är provtagningen återigen första veckan i varje månad.

Sydkustens Vattenvårdsförbunds Vattenvårdspris
Sydkustens Vattenvårdsförbunds vattenvårdspris utdelas i syfte att belöna förtjänstfulla insatser och ökad medvetenhet som bidrar till en hållbar miljö i vattendrag och i Östersjön längs den skånska sydkusten inom medlemskommunerna. Priset kan delas ut till enskild person, forskare, förskola, skolklass, skola, fritidshem, företag, kommun, ideell förening, annan institution eller sammanslutning som Sydkustens Vattenvårdsförbund beslutar om.

För mer information och om hittills utdelade Vattenvårdspriser, klicka på nedanstående länk:

Vattenvårdspris Sydkustens Vattenvårdsförbund

Årsstämman 2024
Den 24 maj 2024 hölls årstämman på Smygehus, Trelleborg. Nedan finner ni länk till föredraget av Per Olsson, NIRAS, om 2023-års undersökningar i förbundets regi.

Föredrag Undersökningar 2023