Nyheter under 2022

Januari-oktober
Hydrografi- och planktonprovtagningarna har utförts med provtagningar vid Falsterbo och Abbekås. Alla undersökningar under 2022 har kunnat göras planenligt.
Även alla övriga undersökningar (makroalger, ålgräs, epifauna, infauna) har under augusti-september utförts enligt plan.

Sydkustens Vattenvårdsförbunds Vattenvårdspris
Sydkustens Vattenvårdsförbunds vattenvårdspris utdelas i syfte att belöna förtjänstfulla insatser och ökad medvetenhet som bidrar till en hållbar miljö i vattendrag och i Östersjön längs den skånska sydkusten inom medlemskommunerna. Priset kan delas ut till enskild person, forskare, förskola, skolklass, skola, fritidshem, företag, kommun, ideell förening, annan institution eller sammanslutning som Sydkustens Vattenvårdsförbund beslutar om.

För mer information och om hittills utdelade Vattenvårdspriser, klicka på nedanstående länk:

Vattenvårdspris Sydkustens Vattenvårdsförbund

Årsstämman 2022
Den 25 maj 2022 hölls årstämman i Skanör. Nedan finner ni länk till föredraget av Per Olsson, NIRAS, om 2021-års undersökningar i förbundets regi.

Föredrag Undersökningar 2021