SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

 

 

VERKSAMHET RAPPORTER NYHETER
START ARBETSPLAN MEDLEMMAR STYRELSE

 

 

bild1

 

Styrelsen

Ledamöter

Stellan Carlson, Vellinge kommun, ordförande
Bertil Olsson, Trelleborg kommun
Peter Boström, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeå
Allan Waktmar, Ystad kommun
Ingrid Ljungberg, Skurups kommun
Bo Ljungbäck, Stena Line Scandinavia AB
Fredrik Lundström, Metso Minerals AB

Suppleanter

Per-Arne Johansson, Trelleborg kommun, sekreterare
Henrik Uthas, Ystad kommun, vice ordförande
Lars-Olof Olsson, Skurups kommun
Ola Gustafsson, Velllinge kommun
Håkan Olsson, Trelleborg Industri AB
Birgitta Larsson-Lindersköld, Trelleborgs Hamn AB
Per Anders Bengtsson, Beddinge Strandskyddsförening
Fred Johansson, Kabusa och Skönadals Fiskevårds- och sportfiskeförening

Övriga funktioner

Annica Björö, Trelleborg kommun, kassör

Adjungerade

Maria Adolfsson och Tony Fagerberg, Avdelningen för Hållbar Utveckling, Trelleborg kommun
Jonas Gustafsson, Länsstyrelsen i Skåne

Arbetsgrupp

Stellan Carlson, Vellinge kommun, ordförande

Henrik Uthas, Ystad kommun, vice ordförande
Per-Arne Johansson, Trelleborg kommun, sakkunnig
Bertil Olsson, Trelleborg kommun, sakkunnig

 Sydkustens Vattenvårdsförbund 	Per-Arne Johansson,

 

MEDLEMMAR MEDLEMMAR