SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

 

 

VERKSAMHET RAPPORTER NYHETER
START ARBETSPLAN MEDLEMMAR STYRELSE

 

 

bild1

 

Styrelsen

Ledamöter

Stellan Carlson, Vellinge kommun, ordförande

Bertil Olsson, Trelleborg kommun

Peter Boström, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeå

Allan Waktmar, Ystad kommun

Ingrid Ljungberg, Skurups kommun

Bo Ljungbäck, Stena Line Scandinavia AB

Fredrik Lundström, Metso Minerals AB

 

Suppleanter

Per-Arne Johansson, Trelleborg kommun, sekreterare

Henrik Uthas, Ystad kommun, vice ordförande

Lars-Olof Olsson, Skurups kommun

Ola Gustafsson, Velllinge kommun

Håkan Olsson, Trelleborg Industri AB

Birgitta Larsson-Lindersköld, Trelleborgs Hamn AB

Per Anders Bengtsson, Beddinge Strandskyddsförening

Fred Johansson, Kabusa och Skönadals Fiskevårds- och sportfiskeförening
 

 

Övriga funktioner

Annica Björö, Trelleborg kommun, kassör

Adjungerade

Maria Adolfsson och Tony Fagerberg, Avdelningen för Hållbar Utveckling, Trelleborg kommun

Jonas Gustafsson, Länsstyrelsen i Skåne

 Sydkustens Vattenvårdsförbund 	Per-Arne Johansson,

 

MEDLEMMAR MEDLEMMAR