Månadsrapporter 2024

Klicka på länkarna Rapport eller Data för att ladda ned pdf- eller excel-fil för varje månad. Länkarna för varje månad blir klickbara efterhand som provtagning och rapporter utförs.

Jan Rapport Data

Feb Rapport Data

Mar Rapport Data

Apr Rapport Data

Maj Rapport Data

Jul Rapport Data

Aug Rapport Data

Sep Rapport Data

Okt Rapport Data

Årsrapporter

Klicka på respektive länk Rapport och Data för att ladda ned filer. Rapport är den totala årsrapporten med bilagor som pdf. Data är samtliga rådata för respektive år med varje delprogram i egna flikar.

2002 Rapport Data

2003 Rapport Data

2004 Rapport Data

2005 Rapport Data

2006 Rapport Data

2007 Rapport Data

2008 Rapport Data

2009 Rapport Data

2010 Rapport Data

2011 Rapport Data

2012 Rapport Data

2013 Rapport Data

2014 Rapport Data

2015 Rapport Data

2016 Rapport Data

2017 Rapport Data

2018 Rapport Data

2019 Rapport Data

2020 Rapport Data

2021 Rapport Data

2022 Rapport Data Populärrapport

2023 Rapport Data Populärrapport

För äldre data, 1993-2001, kontakta sekr. Miriam Talmid Ljung, Fredrik Lundgren, NIRAS (fredrik.lundgren@niras.se) eller databasvärdarna SMHI eller SGU. Samtliga rådata levereras årligen till nationell databasvärd, SMHI resp. SGU.